Huurvoorwaarden bord, 3-D ooievaar of 3-D raam baby

  1   Het is mogelijk om een bord, 3-D ooievaar of 3-D raam baby van te voren te reserveren.
  2  Het is mogelijk de huurperiode te verlengen mits het bord, 3-D ooievaar of 3-D raam baby niet door
anderen is gereserveerd.  ( minimaal 3 dagen voor einde huurperiode telefonisch doorgeven)
  3  Bij ophalen van het bord is legitimatie verplicht. (rijbewijs of paspoort) 
  4  De verhuurprijzen zijn inclusief btw en exclusief eventuele bezorgkosten. 
  5  Ophalen is mogelijk vanaf 1 week voor de uitgerekende datum.
  6  Het bord, 3-D ooievaar of 3-D Raam Baby kan ook bezorgd worden, hierbij rekenen we het tarief van
 €  2,50 plus € 0.25 per km.
  7  De huurperiode gaat in bij tekenen huurovereenkomst.
  8  De borgsom bedraagt € 25. Deze wordt naast het huurbedrag gerekend.
  9  Bij het te laat terug brengen rekenen we € 2.50 per dag.
10  Het bord, 3-D ooievaar of 3-D raam baby blijft eigendom van Geboortebordenverhuur Valkenburg.
11  Het is niet toegestaan om aan derden door te verhuren.
12  De huurder is verantwoordelijk gedurende de huurperiode.
13  De huurder verklaart het in goede staat te hebben ontvangen.
14  Het is niet toegestaan om enige wijze handelingen aan het bord, 3-D ooievaar of 3-D raam baby te
 verrichten zoals boren, schroeven, plakken van slingers ballonnen enz, die schade kan toebrengen.
15 Wij aanvaarden geen enkele vorm van aansprakelijkheid door schade, toegebracht door plaatsing,
vervoer of gebruik van het bord, 3-D ooievaar of 3-D raam baby. Bij beschadiging zullen de reparatiekosten in rekening gebracht worden, die maximaal € 125, - kunnen bedragen.
16 Bij diefstal van het bord, 3-D ooievaar of 3-D raam baby zullen de kosten in rekening gebracht worden,
afhankelijk van het verhuurde artikel met een maximaal van € 125, - 


         Bord : _______________________________                                                   

         Datum ophalen / terug brengen:  __________________________

         Factuurnummer verhuur :  _____________________________                                                      

         Huurbedrag inclusief 19% btw _________________________________

       

          Naam huurder: ________________________________

          Adres: ____________________________________________

          Postcode en woonplaats: __________________________________

          Telefoonnummer: _________________________________

 Handtekening huurder                                                            Handtekening verhuurder  

 

 

 

Geboortebordenvalkenburg    Hortensiastraat 12    6301wx   Valkenburg lb    043-6012335  06-30326856           
      KVK nummer  50635875                   Btw nummer 159607711B01